Editöryal

Yazarlar

  • Serap Erdoğan
  • Nalan Kuru Turaşlı
  • Mehmet Toran

Özet

Değerli okuyucular,

2017 yılı Nisan ayında Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinin (EÇÇD) ilk sayısı ile çıktığımız heyecanlı yolculuğumuzda bilimsel olarak zengin içeriği ile ikinci sayımızı da sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyarız.

Bilimsel etik ve ilkeleri temel referans kabul eden Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, kamusal yararı üst düzeyde tutarak özelde Türkiye genelde ise dünyada erken çocukluk çalışmalarına katkı sunma vizyonuna sahiptir. Bu vizyon ile bilimsel çalışmaları kabul eden Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi siz değerli araştırmacıların bilimsel çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmayı ve erken çocukluk çalışmalarına katkı sunacak bilimsel tartışmaları başlatmayı da bir görev olarak kabul eder. Bu görev ve sorumluluk ile erken çocukluk çalışmaları alanında yapılmış özgün araştırmaları ve derlemeleri çift kör hakemlik sürecinden geçirmek şartı ile kabul etmektedir.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi’nin birinci cildinin ikinci sayısında erken çocukluk çalışmaları alanına katkı sunacağına inandığımız sekiz özgün araştırma ve iki derleme makaleyi siz değerli okuyucularla paylaşıyoruz. Bu sayıda erken çocukluk döneminde çocukların maddi değerler düzeyinin belirlenmesi ve demografik değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmış özgün araştırma ile birlikte, çocukların anlatı becerilerinin değerlendirilmesi ve sosyokültürel perspektif ile incelenmesini amaçlayan bir başka özgün araştırmayı bulacaksınız. Bununla birlikte okul öncesi dönemdeki çocukların değerlendirilmesine yönelik öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerini incelemeyi amaçlayan bir özgün araştırma yeralmaktadır. Ayrıca anne ve babaların, çocuklarını yetiştirirken gösterdikleri ebeveyn tutumlarının farklı değişkenlere dayalı olarak inceleyen özgün araştırma ile birlikte bağımsız anaokullarının mimari plan şeması ve tipolojik yapısını inceleyen iki başka özgün araştırmayı da bu sayıda yer almıştır.   Çocuk katılımı farkındalık ölçeğinin geliştirilmesine yönelik yapılan özgün araştırma ve ölçeğin tüm araştırmacıların kullanımına sunulduğu makalenin erken çocukluk çalışmaları alanına önemli katkılar sunacağını düşünmekteyiz. Bu sayıda yer alan özgün araştırmalardan biri okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmeyi amaçlarken bir diğeri ise oyun temelli öğrenme etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıkları üzerindeki etkisini incelemektedir.

Ayrıca Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinin bu sayısında yer alan derleme makaleleri “oyun” temasını vurgulayarak erken çocukluk dönemi ve eğitiminde oyunun özel önemini açığa çıkarmakta ve oyun ve çocuk konusunda yeni tartışmalara ışık tutmaktadır.

Değerli okuyucular ve araştırmacılar,

Özgün bilimsel araştırmalarınızı ve derleme makalelerinizi kamuoyu ile paylaşmada Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisini tercih etmenizi önemsediğimizi belirtmekle birlikte, 2018 Nisan ayında çıkarılması planlanan 2.Cilt 1. Sayı için özgün bilimsel araştırmalarınız ve derleme makaleleriniz kabul edilmektedir.

Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Editörler Kurulu

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Erdoğan, S., Kuru Turaşlı, N., & Toran, M. (2017). Editöryal. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), v-vi. Geliş tarihi gönderen https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/43

Sayı

Bölüm

Editöryal

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri