Editoryal

Yazarlar

Özet

Değerli okuyucular ve araştırmacılar,

2019 yılı Mart ayında Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinin (EÇÇD) üçüncü cildi birinci sayısı ile bilimsel olarak zengin içerik ile uluslararası indekslerde yer almaya devam ediyoruz. Şunu belirtmeliyim ki; coşkulu bir heyecanla yayımlamaya devam ettiğimiz dergimize cesaret ve güç veren Yönetim Kurulumuza buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu sayımızda derleme makale olarak Şuheda Bozkurt Yükçü, Aslı İzoğlu Tok ve Saniye Bencik Kanga tarafından kaleme alınan ilk makale “Çocuk edebiyatının geldiği son nokta: Okul öncesi dönem resimli e-kitaplara gelişimsel bir bakış” başlığını taşıyor. Yazarların bu çalışması,  çocuk edebiyatında güncel konu başlıklarından e-kitap özelliklerine dikkat çekmektedir. Diğer derleme makale Sadiye Keleş ve Özlem Yurt tarafından kaleme alınmıştır. Araştırma başlığı “Erken çocukluk eğitiminde düşünmeyi görünür kılmak: Görünür düşünme yaklaşımı” karşımıza çıkmaktadır. Yazarlar bu çalışmaları ile düşünmenin, çocuk ile etkileşim halindeki tüm bireyler için görünür olmasını hedefleyen, kısa, tekrarlanabilir, esnek mini stratejiler olan ve Düşünme Rutinlerinin kullanımını hedefleyen Görünür Düşünme Yaklaşımı hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.

Bu sayımızda araştırma makalesi olarak Asiye İvrendi, Nilgün Cevher-Kalburan, Ellen Beate Hansen Sandseter, Rune Storli ve Anne Holla Sivertsen tarafından yapılan “Çocukların, annelerin ve okul öncesi öğretmenlerinin oyun algıları: Türkiye ve Norveç bulguları” başlıklı makale dikkati çekmektedir. Bu çalışama kültürler arası bir çalışma olup, çocukların, annelerin ve öğretmenlerin Türk ve Norveç kültürlerindeki mevcut oyun algılamalarını, analitik araç olarak Kültürel Tarihsel Aktivite Kuramı çerçevesinde incelemiştir. Diğer çalışma Hasan Yılmaz tarafından yapılan “İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması” olarak karşımıza çıkmaktadır. Alanımızda tutum ölçeklerine olan ihtiyaç düşünüldüğünde katkı sağlayan bir çalışma olduğu görülmektedir. Meryem Nur Çelik ve İkbal Tuba Şahin-Sak tarafından yapılan diğer araştırmada “Okul öncesi dönem çocuklarının ön yargıları: Fenomenolojik bir çalışma” ile yazarlar ırk, yaş, fiziksel yeterlilikler, fiziksel özellikler, ekonomik durum, cinsiyet ve aile yapısı faktörlerine yönelik çocukların ön yargıları olduğuna ilişkin bulgulara ulaşmışlardır. Yıldız Güven, Ebru Ayvaz ve İlkay Göktaş tarafından yapılan bir diğer araştırmada “Okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi” başlığı bizi karşılamaktadır. Şenay Özen Altınkaynak tarafından kaleme alınan son makalede “Annelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşleri” başlığı dikkati çekmektedir. Okul öncesi eğitimden ilkokul sürecine geçen çocuklarımızın ebeveynlerine yol gösterici önerileri olan bu çalışma alana katkı sağlayacaktır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Yayınlanmış

2019-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

Erdoğan, S., Toran, M., & Kuru Turaşlı, N. (2019). Editoryal. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(1), 1–2. Geliş tarihi gönderen https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/134

Sayı

Bölüm

Editöryal

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri