Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi: Duyurular https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd <p>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğini tarafından yayımlanan çift-kör hakemli bilimsel çevirimiçi bir dergidir. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; erken çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermekle birlikte yayın önceliğini özgün bilimsel araştırmalara vermektedir.</p><p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi;</strong></p><ul><li>Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki sayı ve ayrıca bilimsel çalışmaların kamu ile hızlı bir şekilde paylaşılması için yılda bir kez özel sayı çıkarmaktadır.</li><li>Sisteme yüklenecek ve yayımlanacak çalışmalar için <strong>hiçbir ücret talep etmemektedir.</strong></li><li>Bilimsel çalışmaları kabul edebilmesi için <a href="/index.php/eccd/user/register">kayıt olmanız</a> gerekmektedir.</li><li>Yazım formatına <a href="/index.php/eccd/about/submissions#authorGuidelines">yazar rehberinden</a> ulaşabilirsiniz.</li><li>Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar <strong>isimsiz</strong> olmalıdır.</li><li>Sisteme çalışmanızı yüklerken <strong>bölümünüzü</strong> belirtiniz (Ör: Araştırma Makalesi, Derleme vb)</li></ul><p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde yayıma kabul edilen araştırmalara <span>DOI ® numarası</span> atanmaktadır.</strong></p><p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Yazar kaydı ve makale gönderimi esnasında <strong><a href="https://orcid.org/">ORCID</a> </strong>numaralarının eklenmesi zorunludur.</p><p><strong>ÖNEMLİ: </strong><span>Makale gönderimi esnasında aday makalenin </span><strong><span>ortak tüm yazarlarının</span></strong><span> sisteme kaydedilmiş olması </span><strong><span>zorunluluktur.</span> </strong><span>Bu, aday makale başvurusu yapan </span><strong><span>yazarın sorumluluğundadır</span></strong><span>. Daha sonra yazar eklemesi </span><strong><span>yapılmayacaktır.</span></strong></p><p><strong><span><span>ÖNEMLİ: </span></span></strong>Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek <a href="mailto:eccd.jecs@gmail.com">eccd.jecs@gmail.com</a> adresine de gönderebilirsiniz.</p><p> </p><p><strong><a href="/dergidosya/ECCD_Turkce_Sablon.docx">Makale Şablonunu İndiriniz</a></strong></p><p><strong><a href="/dergidosya/Yazar_Rehberi.pdf">Yazar Rehberini İndiriniz</a></strong></p> tr-TR Makale değerlendirme süreçleri hakkında https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/announcement/view/12 <p>Sayın Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Okuyucuları, </p> <p>2021 yılı hedeflerimiz arasında yer alan dergimizin OJS3 sistemine güncellenmesi planı doğrultusunda, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu zaman zarfında, dergimiz yeni ve güncel bir alt yapıya kavuşmuştur. Ancak güncelleme aşaması yoğun bir iş yükü ve teknik bilgi beceri gerektirdiği için süreç uzamış, yeni sistemin kullanımı ile ilgili eğitimler alınmış ve ortaya daha verimli, etkin bir uygulama çıkarılmıştır. Bu süreçte doğal olarak makale değerlendirme planlarımız kesintiye uğramış ve yazarlarımızdan bu gecikme ile ilgi çok sayıda bilgi talebi tarafımıza ulaşmıştır. Dolayısı ile Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi editör kurulu olarak, kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Gösterdiğiniz anlayıştan dolayı teşekkürlerimiz sunarız.</p> <p> </p> <p>Editör Kurulu</p> Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2021-12-26 Makale Kabul Süreci hakkında https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/announcement/view/11 <p>Sayın Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi okuyucuları, dergimize yoğun ilginizden ötürü çok teşekkür ederiz. 2022 yılında basımı planlanan Cilt6 Sayı1 için makale kabulü yoğun başvuru nendi ile durdurulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.</p> <p> </p> <p>Editör Kurulu</p> Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2021-12-26