Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi: Duyurular https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd <p>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğini tarafından yayımlanan çift-kör hakemli bilimsel çevirimiçi bir dergidir. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; erken çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermekle birlikte yayın önceliğini özgün bilimsel araştırmalara vermektedir.</p><p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi;</strong></p><ul><li>Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki sayı ve ayrıca bilimsel çalışmaların kamu ile hızlı bir şekilde paylaşılması için yılda bir kez özel sayı çıkarmaktadır.</li><li>Sisteme yüklenecek ve yayımlanacak çalışmalar için <strong>hiçbir ücret talep etmemektedir.</strong></li><li>Bilimsel çalışmaları kabul edebilmesi için <a href="/index.php/eccd/user/register">kayıt olmanız</a> gerekmektedir.</li><li>Yazım formatına <a href="/index.php/eccd/about/submissions#authorGuidelines">yazar rehberinden</a> ulaşabilirsiniz.</li><li>Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar <strong>isimsiz</strong> olmalıdır.</li><li>Sisteme çalışmanızı yüklerken <strong>bölümünüzü</strong> belirtiniz (Ör: Araştırma Makalesi, Derleme vb)</li></ul><p><strong>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinde yayıma kabul edilen araştırmalara <span>DOI ® numarası</span> atanmaktadır.</strong></p><p><strong>ÖNEMLİ: </strong>Yazar kaydı ve makale gönderimi esnasında <strong><a href="https://orcid.org/">ORCID</a> </strong>numaralarının eklenmesi zorunludur.</p><p><strong>ÖNEMLİ: </strong><span>Makale gönderimi esnasında aday makalenin </span><strong><span>ortak tüm yazarlarının</span></strong><span> sisteme kaydedilmiş olması </span><strong><span>zorunluluktur.</span> </strong><span>Bu, aday makale başvurusu yapan </span><strong><span>yazarın sorumluluğundadır</span></strong><span>. Daha sonra yazar eklemesi </span><strong><span>yapılmayacaktır.</span></strong></p><p><strong><span><span>ÖNEMLİ: </span></span></strong>Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul almış tam metin İngilizce makaleler ve uzun özet (extended abstract) için basım öncesi proofreading yaptırmanız gerekmektedir. Proofreading yaptırdığınızı gösteren belgeyi "Proofreading Dosyası" olarak sisteme yükleyebileceğiniz gibi Makale başvuru numaranızı belirterek <a href="mailto:eccd.jecs@gmail.com">eccd.jecs@gmail.com</a> adresine de gönderebilirsiniz.</p><p> </p><p><strong><a href="/dergidosya/ECCD_Turkce_Sablon.docx">Makale Şablonunu İndiriniz</a></strong></p><p><strong><a href="/dergidosya/Yazar_Rehberi.pdf">Yazar Rehberini İndiriniz</a></strong></p> tr-TR ÖZEL SAYIYA DAVET https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/announcement/view/10 <p>Değerli Araştırmacılar,</p> <p>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğinin bilimsel hakemli resmi bir yayın organıdır. ULAKBİM tarafından taranan Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili ve disiplinler arası bir perspektife sahip nicel, nitel ve karma yöntem araştırmalarına yer vermektedir. Bununla birlikte çocuk çalışmalarına yönelik meta-sentez, kuramsal ve analitik çalışmalara da yer verilmektedir.</p> <p>Bu yıl 54. yılını kutlayan Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği- OMEP Türkiye Milli komitesinin düzenlediği “2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları- Çocuğa Bakış ve Güncel Eğilimler" etkinliğimizin sonucunda bir rapor hazırlanmıştır. Bu sonuç raporunda, alanyazın ile tutarlı olarak, çocuğun ve çevresinin üstün yararını desteklemeye yönelik çalışmalara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır.</p> <p>Bu gereksinimden yola çıkılarak 2022 yılı içerisinde ana teması <em>“Erken Çocukluk Alanında Güncel Konular ve Çocuğa Bakış"</em> olan özel bir sayı çıkarılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Siz değerli bilim insanlarının ve kıymetli öğretmenlerimizin özgün çalışmalarını dergimizin 2022 yılı içerisinde çıkacak olan özel sayıda yayınlamaya davet ediyoruz. <em>Özel Sayı Editör Kurulu</em> olan Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ve Doç. Dr. Sinan Koçyiğit ile yürütülecek hakem değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan çalışmalar dergimizin özel sayısında yayınlanacaktır.</p> <p> <strong>*Gönderilen makalelerde özetin altında mutlaka özel sayıda yayınlanması ile ilgili açıklamanın eklenmesi gerekmektedir. </strong></p> <p align="right">Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi</p> <p align="right">Editör Kurulu</p> Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2021-09-30 ÖZEL SAYIYA DAVET https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/announcement/view/9 <p>Değerli Araştırmacılar,</p> <p>Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğinin bilimsel hakemli resmi bir yayın organıdır. ULAKBİM tarafından taranan Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili ve disiplinler arası bir perspektife sahip nicel, nitel ve karma yöntem araştırmalarına yer vermektedir. Bununla birlikte çocuk çalışmalarına yönelik meta-sentez, kuramsal ve analitik çalışmalara da yer verilmektedir.</p> <p>Bu yıl 54. yılını kutlayan Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği- OMEP Türkiye Milli komitesinin düzenlediği “2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları- Çocuğa Bakış ve Güncel Eğilimler" etkinliğimizin sonucunda bir rapor hazırlanmıştır. Bu sonuç raporunda, alanyazın ile tutarlı olarak, çocuğun ve çevresinin üstün yararını desteklemeye yönelik çalışmalara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır.</p> <p>Bu gereksinimden yola çıkılarak 2022 yılı içerisinde ana teması <em>“Erken Çocukluk Alanında Güncel Konular ve Çocuğa Bakış"</em> olan özel bir sayı çıkarılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Siz değerli bilim insanlarının ve kıymetli öğretmenlerimizin özgün çalışmalarını dergimizin 2022 yılı içerisinde çıkacak olan özel sayıda yayınlamaya davet ediyoruz. <em>Özel Sayı Editör Kurulu</em> olan Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ve Doç. Dr. Sinan Koçyiğit ile yürütülecek hakem değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan çalışmalar dergimizin özel sayısında yayınlanacaktır.</p> <p> </p> <p align="right">Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi</p> <p align="right">Editör Kurulu</p> Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2021-09-01