Editör Kurulu

Baş Editör

Editörler

  • Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Dr. Nihan Feyman Gök, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye 

Yabancı Dil Editörü (İngilizce)

  • Deniz Saydam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

İstatistik Editörü 

  • Dr. Murat Akyıldız, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

 

Yayıma Hazırlık

  • Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
  • Muammer Kalkan, Hakkari Üniversitesi, Türkiye 
  • Serkan Yaman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

Mizanpaj Editörü

  • Demet Koç Tüylü, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
  • Muammer Kalkan, Hakkari Üniversitesi, Türkiye 
  • Serkan Yaman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

Önceki Editörler