Çocuk gelişiminin dünü, bugünü ve yarını

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043242

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Çocuk gelişimi, Çocuk sağlığı, Eğitim

Özet

Çocuğun ögesi olduğu çalışmalar birçok disiplinin ilgi alanına girmektedir. Türkiye’de çocukların gelişimleriyle ilgilenen bilim dalı ise çocuk gelişimidir. Çocuk gelişiminin geçmişten günümüze yaşadığı değişim sürecini incelemek bu çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk Çocuk Gelişimi bölümü 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde kurulmuştur. 2020 yılında Türkiye’de lisans düzeyinde 86 Çocuk Gelişimi bölümü bulunmaktadır. 2019 yılı tercih kılavuzuna göre lisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümlerinde toplam 4019 kontenjan bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan Çocuk Gelişimi bölümlerinde toplam 255 akademik personel bulunmaktadır. 2003-2018 yılları arasında Çocuk Gelişimi mezun sayısı 6468’dir. Çocuk Gelişimciler sağlık, eğitim, sosyal hizmet, adalet ve diğer alanlarda görev yapmaktadır. Çocuk gelişimi bölümü 52 yıllık geçmişi, binlerce mezunuyla milyonlarca çocuğa hizmet etmektedir. Çocuk gelişimi bölümlerinin sayısının artmasıyla %28’i çocuk nüfusuna sahip olan Türkiye’deki tüm çocuklara ulaşmak hedeflenmektedir. Bu hedefte birincil amaç çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. Çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için de daha fazla çocuk gelişimciye istihdam alanı oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Referanslar

Ankara Üniversitesi (2015). Ev ekonomisi yüksekokulu tanıtım. 10 Şubat 2015 tarihinde http://www.health.ankara.edu.tr/tarihce/ adresinden erişildi.

Buz, S., Düzyurt, K., & Sağlam, M. (2015). Aile mahkemesinde çalışan sosyal çalışma görevlilerinin sosyal inceleme raporlarına ilişkin değerlendirmeleri: Ankara adliyesi örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(2), 7-29.

Çocuk Koruma Kanunu. 20 Şubat 2020 tarihinde https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf adresinden erişildi.

Doğan, A., & Baykoç, N. (2015). Türkiye'de bulunan üniversitelerin lisans programlarının çocuk gelişimi açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 425-432.

Hacettepe Üniversitesi (2020). Çocuk gelişimi bölümü tarihçesi. 2 Ocak 2020 tarihinde http://www.cge.hacettepe.edu.tr/tr/menu/tarihce-17 adresinden erişildi.

Hacettepe Üniversitesi (2020). Çocuk gelişimi bölümü tarihçesi. 2 Ocak 2020 tarihinde http://www.cge.hacettepe.edu.tr/tr/menu/tarihce-17 adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (2019). Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. 21 Şubat 2020 tarihinde https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/14162856_9_cizelgeveesaslar.pdf adresinden erişildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) (2020). Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu. 12 Şubat 2020 tarihinde https://www.osym.gov.tr/ adresinden erişildi.

Resmi Gazete (07.07.2018/30471). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. 10 Mart 2020 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm adresinden erişildi.

Resmi Gazete (09.02.2013/28554). Sosyal hizmet merkezleri yönetmeliği. 16 Şubat 2020 tarihinde https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130209-3.htm adresinden erişildi.

Resmi Gazete (10.11.2017/30236). Rehberlik hizmetleri yönetmeliği. 20 Şubat 2020 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/10113305_yeni_rehbrlk_yon.pdf adresinden erişildi.

Resmi Gazete (22.05.2014/29007). Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik. 10 Mart 2020 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14.htm adresinden erişildi.

Resmi Gazete (29.03.2015/29310). Çocuk destek merkezleri yönetmeliği. 10 Mart 2020 tarihinde https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150329-1.htm adresinden erişildi.

Resmi Gazete (30.04.2015/29342). Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik. 10 Ocak 2020 tarihinde https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-4.htm adresinden erişildi.

Resmi Gazete (30.11.1977/16125). Hacettepe üniversitesi ev ekonomisi yüksek okulu çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından sayılmaları hakkında karar. 2 Ocak 2020 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16125.pdf adresinden erişildi.

Sağlık Bakanlığı (2014). Türkiye’de sağlık eğitimi ve sağlık insan gücü durum raporu. 30 Aralık 2019 tarihinde https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/insangucu.pdf adresinden erişildi.

Sinop Üniversitesi (2017). Sağlık bilimleri lisansiyeri unvanı alan lisans programları hakkında görüş. 2 Ocak 2020 tarihinde http://oldpdb.sinop.edu.tr/dosya/Personel_Daire_Baskanligi_websitesi/personel_daire_baskanligi/formlar/SlkBlmlerLsnsyrlerUnvnAlnLsnsPrgrmlrHkkndYKnGrs.pdf adresinden erişildi.

Türk Dil Kurumu (TDK) (2020). Sözlük. 4 Ocak 2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2012). Türkiye’nin demografik yapısı ve geleceği. 28 Aralık 2019 tarihinde http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140 adresinden erişildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2013). Nüfus projeksiyonları, 2013-2075. 15 Şubat 2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844 adresinden erişildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2018). İstatistiklerle çocuk. 28 Aralık 2019 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30708 adresinden erişildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları. 14 Şubat 2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705 adresinden erişildi.

UNICEF (1989). Çocuk haklarına dair sözleşme. 16 Şubat 2020 tarihinde https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme adresinden erişildi.

UNICEF (2013). Sosyal çalışma görevlileri için eğitim kitabı. 20 Şubat 2020 tarihinde http://www.unicef.org.tr/vera/app/var/files/s/o/sosyal-calisma-gorevlileri-icin-egitim-kitabi.pdf adresinden erişildi.

URL 1. There’s more to gain by taking a comprehensive approach to early childhood development. 5 Ocak 2020 tarihinde https://heckmanequation.org/ adresinden erişildi.

URL 2. Sağlık, sağlıkla ilgili veya ilişkili programlarda eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşullar genel ilkeler. 2 Ocak 2020 tarihinde https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/saglik_Programlari.pdf adresinden erişildi.

URL 3. Çocuk gelişimi lisans eğitimi ulusal çekirdek eğitim programı. 2 Ocak 2020 tarihinde https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/cocuk_gelisimi_cekirdek_egitim_programi.pdf adresinden erişildi.

URL 4. Kimler sağlık bilimleri lisansiyeri sayılır? 10 Mart 2014 tarihli haber. 2 Ocak 2020 tarihinde https://www.memurlar.net/haber/459942/kimler-saglik-bilimleri-lisansiyeri-sayilir.html adresinden erişildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2020a). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. 3 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden erişildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2020b). YÖK akademik. 5 Ocak 2020 tarihinde https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ adresinden erişildi.

-1970 Hacettepe Üniversitesi Bülteni (1970). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

-1980 Hacettepe Üniversitesi Bülteni (1980). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

/1985 Hacettepe Üniversitesi Kataloğu (1985). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Yayınlanmış

2020-11-26

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan-Keskin, A., & Bayhan, N. P. (2020). Çocuk gelişiminin dünü, bugünü ve yarını. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 881–900. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043242

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler