48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182153

Yazarlar

  • Hilal İlknur Tunçeli Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD
  • Rengin Zembat Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD

Anahtar Kelimeler:

Gelişim, değerlendirme, LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Özet

Erken çocukluk döneminde çocuğun gelişiminin hızı ve bu dönemdeki gelişim süreçleri ve öğrenme yaşantılarının ileriki yıllara katkısı göz önünde bulundurulduğunda çocuğun gelişiminin değerlendirilmesinin gerekliliği öne çıkmaktadır. Çocukların gelişiminin değerlendirilmesi için araştırmacılar, Ölçeği’nin Türkçe alan yazına kazandırılması amacıyla 48-72 aylık çocuklar için Türkçe uyarlaması yapılan “LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma türünde tasarlanmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yoluyla oluşturulmuş olup İstanbul ili Kadıköy, Çekmeköy, Sultanbeyli (Anadolu Yakası), Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar (Avrupa Yakası) ilçeleri seçilmiştir. Seçilen yedi okulda eğitim öğretime devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından normal gelişim gösterdiği belirtilen (okul kaydı sırasında herhangi bir tanı aldığı belirtilmemiş ve öğretmenin gelişimini normal olarak değerlendirdiği çocuklar) toplam 351 çocuk çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında veriler; araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği (The Learning Accomplishment Profile-3rd Edition) kullanılarak toplanmıştır. Kriter geçerliği için Marmara Gelişim Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler uygun bir istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bütününde elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin Türk çocukları için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.

Yayınlanmış

2018-04-01

Nasıl Atıf Yapılır

Tunçeli, H. İlknur, & Zembat, R. (2018). 48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 86–112. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182153

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri