Okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931130

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Zihin kuramı, Sosyal problem çözme, Okul öncesi

Özet

Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı becerileri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Okul öncesi eğitime devam etmekte olan 60-68 ay grubundan 43’ü kız, 39’u erkek olmak üzere toplam 82 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada, belirlenen iki değişkenin ölçülmesine ve aralarındaki ilişkinin derecesinin saptanmasına dayanan ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Çocukların sosyal problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve zihin kuramı becerilerini ölçmek amacıyla Zihin Kuramı Testleri kullanılmıştır. Yapılan t-testi sonuçlarına göre çocukların sosyal problem çözme becerileri ve zihin kuramı becerilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre çocukların zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çocukların zihin kuramı becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine ilişkin toplam varyansın %68’ini açıkladığı görülmektedir.

Yayınlanmış

2019-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

Güven, Y., Ayvaz, E., & Göktaş, İlkay. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(1), 76–97. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931130

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri