İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931114

Yazarlar

  • Hasan Yılmaz Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Edebyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Ebeveynlik, Helikopter anne-baba, Ölçek geliştirme

Özet

Helikopter anne baba kavramının 30 yıllık bir geçmişi vardır. Bu çocuk yetiştirme tutumu; anne babanın çocuğu üzerinde aşırı kontrol sağlama çabası, ortada somut sebepler bulunmasa dahi çocuğunun başına gelebilecek herhangi olası bir zarar veya başarısızlığı önlemek için abartılı bir telaş ve çocuğa ihtiyaçlarının ötesinde özveri ile kendini gösterir. Bu araştırmanın amacı, algılanan helikopter ebeveyn tutumunu; anne ve baba düzeyinde etik konular, güven-temel yaşam, akademik yaşam ve duygusal yaşam boyutlarında ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir araç üretmektir. Araştırmanın örneklemi 13-45 yaş grubundan 2020 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler üzerinde AFA, DFA ve iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ayrıca uyum geçerliğini sınamak için korelasyon katsayıları bulunmuştur. Ölçeğin anne formunun ait uyum endeksleri; χ2/sd= 10,05, RMSEA=0,07, SRMR=0,054, CFI=0,95, NFI=0,94, NNFI= 0,94, GFI=0,91, AGFI=0,90; baba formu için ise; χ2/sd=5,51, RMSEA=0,050, SRMR=0,045, CFI=0,96, NFI=0,95, NNFI=0,95, GFI=0,95, AGFI=0,94 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayıları .85 ve .83’dür.   Ayrıca iki ayrı araçla test edilen uyum geçerliliği verileri, her iki form ve dört boyut için yeterli bulunmuştur. Geliştirilen ölçek; araştırmacılar, eğitimciler, çocuk gelişimi uzmanları tarafından, ebeveynlerin anne ve baba düzeyinde helikopter tutumlarını saptayabilecek nitelikleri taşımaktadır.

Yazar Biyografisi

Hasan Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Edebyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümü mezunu.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora

Dokuz eylül, Celal Bayar, Selçuk ve Necnettin Erbakan Üniversitelerinde çalıştı. Halen YÖK görevlendirmesi ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde çalışıyor. 34 yıllık akademisyen. Ana baba eğitimi, aile danışmanlığı, insan ilişkileri ve İletişim, öğretmen yetiştirme konularnda çalışmaları var.

Yayınlanmış

2019-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, H. (2019). İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(1), 3–31. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931114

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri