Editöryal

Yazarlar

  • Z.Fulya Temel
  • Aysel Tüfekçi Akcan

Özet

Değerli okuyucular,

“Her çocuk için güçlü başlangıç: Erken çocuklukta kültürel çeşitlilik ve kapsayıcı eğitim” temalı 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kongreye 430’u dinleyici olmak üzere toplam 875 kişi kayıt yaptırmış ve 428 bildiri sunulmuştur. Kongrede davetli konuşmalar, paneller, çalıştaylar ve paralel oturumlarda erken çocukluk eğitimi çok boyutlu olarak ele alınmış, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla tartışmalar yürütülmüştür.

Kongre kapsamında üç gün boyunca her gün iki davetli konuşmacımız değerli bilgi birikimlerini ve araştırmalarını bizlerle paylaşmışlardır. Davetli konuşmaları takiben gerçekleşen panellerde ilk gün akademisyenlik nitelikleri, ikinci gün ise okul öncesi kaynaştırma sınıflarında öğretmenlik temaları ele alınmıştır. Erken Çocukluk Eğitimi Dergisi 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı aracılığı ile kongre sonuç bildirgesini, kongre kapsamında gerçekleşen davetli konuşma, panel konuşmaları ve oturumlarda sunulan ve dergimizde yayınlanmak üzere hakemlik sürecinden geçen sözlü bildirileri siz değerli okuyucularımıza ulaştırmayı hedefledik.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Özel 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Sayısı editörleri olarak başta davetli konuşmacılarımız ve panelistlerimiz olmak üzere, çalıştaylar ve sözlü bildirileri ile kongremizde katkı sunan tüm akademisyenlerimize, kongremize dinleyici olarak katılan konuklarımıza, bu sayıda yayınlanan bildirilerin makale değerlendirmesi sürecinde katkıda bulunan hakemlerimize, desteğini esirgemeyen Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi çalışma ekibine teşekkür ederiz.

Yayınlanmış

2018-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Temel, Z., & Tüfekçi Akcan, A. (2018). Editöryal. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 172–179. Geliş tarihi gönderen https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/85