Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla katılımcı araştırmalarda karşılaşılabilecek etik sorunlar

https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262404

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Erken çocukluk dönemi, Çocuklar, Katılımcı araştırma, Etik sorunlar

Özet

Bu çalışmada erken çocukluk dönemindeki çocuklarla katılımcı araştırmaların farklı aşamalarında, araştırmacılar tarafından karşılaşılabilecek sorunlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar tartışılmıştır. Tartışma dört başlık etrafında şekillendirilmiştir: (1) Erişim kazanma ve onam süreci; (2) Araştırmanın gerçekleştirildiği ortam; (3) Araştırmanın tasarlanması ve veri toplama süreci; (4) Verilerin analizi ve yaygınlaştırılması. Araştırmacıların sahip olduğu çocuk algısı ve çocuğu kavramsallaştırma şekli, onları araştırma sürecine ne kadar dahil edeceklerini etkilemektedir. Bu çalışmada ilgili konu tartışılırken araştırmacı tarafından çocukların aktif üreticiler olarak görüldüğü sosyal yapılandırmacı bakış açısı benimsenmiştir. Çalışmanın, çocuklarla çalışacak araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında paylaşılan bilgi ve örnek araştırmalar, araştırmacılara net bir yön vermek yerine içgörü sağlamayı amaçlamaktadır. Çocuk hakları ve çocuklarla kurulan ilişkilere dikkat edilerek ve sosyal yapılandırmacı bakış açısı benimsenerek etik anlayışların geliştirilmeye devam edileceği düşünülmektedir.

Yazar Biyografisi

Nefise Özok Bulut, İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Nefise Özok Bulut, lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Okuyorum Oynuyorum Atölyesi’nde gönüllü öğretmenlik yapmıştır. 2018 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır ve halen devam etmektedir. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği programından, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fene Yönelik Bilgi ve Tutum Düzeylerinin Fen Eğitimi Uygulamalarına Yansımaları” başlıklı tez ile bilim uzmanlığını almıştır. Şu an Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi programında doktora eğitimine devam etmektedir.

Referanslar

Akar-Gençer, A. (2019). Çocukların araştırma süreçlerine katılım deneyimlerinin geliştirilmesi: Çocuklarla birlikte araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aladağ, T. (2019). Okul öncesi çocuklarının ideal sınıf paydaşları üzerine görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Aldemir, J., & Kermani, H. (2017). Integrated STEM curriculum: improving educational outcomes for Head Start children. Early Child Development and Care, 187(11), 1694-1706. https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1185102

Angell, C., Alexander, J., & Hunt, J. A. (2015). ‘Draw, write and tell’: A literature review and methodological development on the ‘draw and write’ research method. Journal of Early Childhood Research, 13(1), 17-28. https://doi.org/10.1177/1476718X14538592

Baker, H. (2005). Involving children and young people in research on domestic violence and housing. Journal of Social Welfare and Family Law, 27(3-4), 281-297.

https://doi.org/10.1080/09649060500386786

Balen, R., Blyth, E., Calabretto, H., Fraser, C., Horrocks, C., & Manby, M. (2006). Involving children in health and social research: ‘Human becomings’ or ‘active beings’? Childhood, 31(1), 29-48. https://doi.org/10.1177/0907568206059962

Barker, J., & Weller, S. (2003). ‘“Is it fun?” Developing children centred research methods. International Journal of Sociology and Social Policy, 23(1/2), 33-58.

https://doi.org/10.1108/01443330310790435

Bell, K., & Cartmell, J. (2019). Creating a vocabulary about school-age childcare using photography. International Hournal of Qualitative Methods, 18, 1-9.

https://doi.org/10.1177/1609406918811488

Bilir-Seyhan, G. (2013). Okulöncesine devam eden çocukların sağlık algılarının incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Bogolub, E.B., & Thomas, N. (2005). Parental consent and the ethics of research with foster children: beginning a cross-cultural dialogue. Qualitative Social Work, 4(3), 271-92. https://doi.org/10.1177/1473325005055592

Bushin, N. (2007). Interviewing with children in their homes: Putting ethical principles into practice and developing flexible techniques. Children’s Geographies, 5(3), 235-51.

Cameron, H. (2005). Asking the tough questions: A guide to ethical practices in interviewing young children. Early Child Development and Care, 175(6), 597-610.

https://doi.org/10.1080/03004430500131387

Cappello, M. (2005). Photo interviews: Eliciting data through conversations with children. Field Methods, 17(2), 170-182. https://doi.org/10.1177/1525822X05274553

Cardellini, M. (2017). Using photos in pedagogical and intercultural research with children. Images and research: Between sense and reality. Proceedings, 1(9).

https://doi.org/10.3390/proceedings1090926

Christensen, P., & Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research with children. Childhood, 9(4), 477-497. https://doi.org/10.1177/0907568202009004007

Clark, A. (2006). Anonymising research data. Real Life Methods Working Paper. 3 Haziran 2021 tarihinde http://eprints.ncrm.ac.uk/480/1/0706_anonymising_research_data.pdf

adresinden erişildi.

Clark-Ibáñez, M. (2004). Framing the social world with photo-elicitation interviews. American Behavioral Scientist, 47(12), 1507-1527. https://doi.org/10.1177/0002764204266236

Conroy, H., & Harcourt, D. (2009). Informed agreement to participate: beginning the partnership with children in research. Early Child Development and Care, 179(2), 157-165. https://doi.org/10.1080/03004430802666973

Cree, V., Kay, H., Tisdall, K. (2002). Research with children: Sharing the dilemmas. Child & Family Social Work 7, 47-56. https://doi.org/10.1046/j.1365-2206.2002.00223.x

Çandır, T. (2020). Okul öncesi eğitime devam eden 48-66 aylık çocukların eğitim ortamlarının mekânsal özelliklerine ilişkin değerlendirmelerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Darbyshire, P., MacDougall, C., & Schiller, W. (2005). Multiple methods in qualitative research with children: More insight or just more? Qualitative Research, 5(4), 417-436. https://doi.org/10.1177/1468794105056921

David, M., Edwards, R., & Alldred, P. (2001). Children and school-based research: ‘Informed consent’ or ‘educated consent’? British Educational Research Journal, 27(3), 347-365. https://doi.org/10.1080/01411920120048340

Davis, P. (2007). Storytelling as a democratic approach to data collection: Interviewing children about reading. Educational Research, 49(2), 169-184.

https://doi.org/10.1080/00131880701369693

Denov, M. (2010). Child soldiers: Sierra Leone’s revolutionary united front. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Dockett, S., & Perry, B. (2011). Researching with young children: Seeking assent. Child Indicators Research, 4, 231-247. https://doi.org/10.1007/s12187-010-9084-0

Eckhoff, A. (2015). Ethical considerations of children’s digital image-making and image-audiancing in early childhood environments. Early Child Development and Care, 185(10), 1617-1628. https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1013539

Eckhoff, A. (2019a). Participatory Research with Young Children (Vol. 17). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19365-2

Eckhoff, A. (2019b). Public displays of children’s work in early learning and elementary school settings as documentation of children’s learning experiences. International Journal of Early Childhood, 51, 73-91. https://doi.org/10.1007/s13158-019-00233-8

Edwards, S., Nolan, A., Henderson, M., Mantilla, A., Plowman, L., & Skouteris, H. (2016). Young children's everyday concepts of the internet: A platform for cyber-safety education in the early years. British Journal of Educational Technology, 49(1), 45-55.

https://doi.org/10.1111/bjet.12529

Einarsdóttir, J. (2007). Research with children: Methodological and ethical challenges. European Early Childhood Education Research Journal, 15(2), 197-211.

https://doi.org/10.1080/13502930701321477

Ericsson, S., & Boyd, S. (2017). Children’s ongoing and relational negotiation of informed assent in child-researcher, child-child and child-parent interaction. Childhood, 24(3), 300-315. https://doi.org/10.1177/0907568216688246

Fargas-Malet, M., McSherry, D., Larkin, E., & Robinson, C. (2010). Research with children: Methodological issues and innovative techniques, Journal of Early Childhood Research, 8(2), 175-192. https://doi.org/10.1177/1476718X09345412

Fasoli, L. (2003). Reading photographs of young children: Looking at practices. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(1), 32-47. https://doi.org/10.2304/ciec.2003.4.1.5

Flewitt, R. (2005). Conducting research with young children: Some ethical issues. Early Childhood Development and Care, 175(6), 553-565. https://doi.org/10.1080/03004430500131338

Freeman, M., & Mathison, S. (2009). Researching Children's Experiences. New York: Guilford Press.

Gallacher, L.-A., & Gallagher, M. (2008). Methodological immaturity in childhood research? Thinking through participatory methods. Childhood, 15(4), 499-516.

https://doi.org/10.1177/0907568208091672

Gallagher, M. (2008). Foucault, power and participation. The International Journal of Children’s Right. 16(3), 395-406. https://doi.org/10.1163/157181808X311222

Graham, A., Powell, M., & Truscott, J. (2016). Exploring the nexus between participatory methods and ethics in early childhood research. Australasian Journal of Early Childhood, 41(1), 82-89. https://doi.org/10.1177/183693911604100111

Gray, C. & Winter, E. (2011). Hearing voices: Participatory research with preschool children with and without disabilities. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3), 309-320. https://doi.org/10.1080/1350293X.2011.597963

Green, A, & Denov, M. (2019). Mask-making and drawing as method: Arts-based approaches to data collection with war-affected children. International Journal of Qualitative Methods, 18, 1-13. https://doi.org/10.1177/1609406919832479

Goodenough, T., Williamson, E., Kent, J., & Ashcroft, R. (2003). ‘“What did you think about that?” Researching children’s perceptions of participation in a longitudinal genetic epidemiological study. Children and Society, 17(2), 113-25. https://doi.org/10.1002/CHI.739

Gube, J. (2021). Photo-eliciting technique as an integrated meaning-making practice: An introspective look at diversity, identities, and voice-giving. Visual Studies, 1-12. https://doi.org/10.1080/1472586X.2020.1854053

Haden, C. A., Jant, E. A., Hoffman, P. C., Marcus, M., Geddes, J. R., & Gaskins, S. (2014). Supporting family conversations and children's STEM learning in a children's museum. Early Childhood Research Quarterly, 29(3), 333-344.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2014.04.004

Harden, J., Scott, S., Backett-Milburn, K., & Jackson, S. (2000). Can’t talk, won’t talk: Methodological issues in researching children. Sociological Research Online 5(2). https://doi.org/10.5153/sro.486

Hart R. A. (2008). Stepping back from ‘the ladder’: refl ections on a model of participatory work with children. In: Reid A., Jensen B. B., Nikel J., Simovska V. (Eds) Participation and Learning (19-31). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6416-6_2

Heath, S., Charles, V., Crow, G., & Wiles, R. (2007). Informed consent, gatekeepers and go-betweens: negotiating consent in child- and youth-oriented institutions. British Educational Research Journal, 33(3), 403-417. https://doi.org/10.1080/01411920701243651

Hill, M. (2006). Children’s voices on ways of having a voice: children’s and young people’s perspectives on methods used in research and consultation. Childhood, 13(1), 69-89. https://doi.org/10.1177/0907568206059972

Hilppö, J., Lipponen, L., Kumpulainen, K., & Rajala, A. (2017). Visual tools as mediational means: A methodological investigation. Journal of Early Childhood Research, 15(4), 359-373. https://doi.org/10.1177/1476718X15617795

Hunt, J. (2004). Consumer involvement: Seeking the views of children and young people: A limited review. JHNursing Research Consultancy. 2 Haziran 2021 tarihinde https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.630.7388&rep=rep1&type=pdf adresinden erişildi.

Husbye, H. E., Buchholz, B., Coggin, L. S., Powell, C. W., & Wohlwend, K. E. (2012) Critical lessons and playful literacies: Digital media in PK-2 classrooms. Language Arts, 90(2), 82-92. 6 Haziran 2021 tarihinde http://www.jstor.org/stable/41804380 adresinden erişildi.

Kay, H., Cree, V., Tisdall, K., & Wallace, J. (2003). At the edge: negotiating boundaries in research with children and young people. Forum: Qualitative Social Research, 4(2).

https://doi.org/10.17169/fqs-4.2.706

Kellett, M. (2011). Empowering children and young people as researchers: Overcoming barriers and building capacity. Child Indicators Research, 4(2), 205-219.

https://doi.org/10.1007/s12187-010-9103-1

Kumpulainen, K. (2017). Picturing voice: Visual methods and children’s voices in Finnish education. Image, 3(1), 210-212. 6 Haziran 2021 tarihinde https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/232904/IMAG3V1Red_Kumpulainen.pdf?sequence=1 adresinden erişildi.

Lambert, V., & Glacken, M. (2011). Engaging with children in research: Theoretical and practical implications of negotiating informed consent/assent. Nursing Ethics, 18(6), 781-801. https://doi.org/10.1177/0969733011401122

Lodge, C. (2009). About face: Visual research involving children. Education 3-13, 37(4), 361-370. https://doi.org/10.1080/03004270903099926

Meo, A. I. (2010). Picturing students’ habitus: The advantages and limitations of photo-elicitation interviewing in a qualitative study in the city of Buenos Aires. International Journal of Qualitative Methods, 9(2), 149-171. https://doi.org/10.1177/160940691000900203

Mishna, F., Antle, B. J., & Regehr, C. (2004). Tapping the perspectives of children. Emerging ethical issues in qualitative research. Qualitative Social Work, 3(4), 449-468. https://doi.org/10.1177/1473325004048025

Morgan, M., Gibbs, S., & Maxwell, K. (2002). Hearing children’s voices: Methodological issues in conducting focus groups with children aged 7-11 years. Qualitative Research, 2(1), 5-20. https://doi.org/10.1177/1468794102002001636

Morrow, V. (2001). Using qualitative methods to elicit young people’s perspectives on their environments: Some ideas for community health initiatives. Health Education Research. Theory & Practice, 16(3), 255-68. https://doi.org/10.1093/her/16.3.255

Morrow, V., & Richards, M. (1996). `The ethics of social research with children: An overview', Children and Society, 10(2), 90-105. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.1996.tb00461.x

Nutbrown, C. (2010). Naked by the pool? Blurring the image? Ethical issues in the portrayal of young children in arts-based educational research. Qualitative Inquiry, 17(1), 3-14. https://doi.org/10.1177/1077800410389437

Orkun, T. (2012). İlkokul çocuklarında besin tüketiminin dijital fotoğraflama yöntemiyle saptanması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Öztürk, B. G. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile teknolojik cihaz kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Pase, F. (2019). “You have to sign here:” A hermeneutic reading of young children’s politeness play. In: A. Eckhoff (Ed.) Participatory Research with Young Children (p. 39-51). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19365-2_3

Phelan, S. K., & Kinsella, E. A. (2013). Picture this . . . safety, dignity, and voice”” ethical research with children: Practical considerations for the reflexive researcher. Qualitative Inquiry, 19(2), 81-90. https://doi.org/10.1177/1077800412462987

Powell, M. A., & Smith, A. B. (2009). Children's participation rights in research. Childhood, 16(1), 124-142. https://doi.org/10.1177/0907568208101694

Punch, S. (2002). Research with children: The same or different from research with adults? Childhood, 9(3), 321-341. https://doi.org/10.1177/0907568202009003005

Pyle, A. (2013). Engaging young children in research through photo elicitation. Early Child Development and Care, 183(11), 1544-1558. https://doi.org/10.1080/03004430.2012.733944

Spriggs, M., & Gillam, L. (2019). Ethical complexities in child co-research. Research Ethics, 15(1), 1-16. https://doi.org/10.1177/1747016117750207

Stephenson, A. (2009). Horses in the sandpit: Photography, prolonged involvement and ‘stepping back’ as strategies for listening to children’s voices. Early Child Development and Care, 179(2), 131-141. https://doi.org/10.1080/03004430802667047

Truscott, J. (2020). Toward a pedagogy for nature-based play in early childhood settings. In Cutter-MacKenzie et al. (Eds.), Research handbook on childhood nature (1521-1548). Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67286-1_82

Turhan, Ü. (2020). Sanal gerçeklik ortamlarının çocukların oyun ve öğrenme deneyimlerine etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

UN (1989). United Nation Convention of the Rights of the Child. United Nations. 2 Haziran 2021 tarihinde https://core.ac.uk/download/pdf/33739366.pdf adresinden erişildi.

Whiting, L. S. (2014). Reflecting on the use of photo elicitation with children. Nurse Researcher, 22, 13- 17. https://doi.org/10.7748/nr.22.3.13.e1283

Wiles, R., Heath, S., Crow, G., & Charles, V. (2005). Informed consent in social research: A literature review. ESRC National Centre for Research Methods. 3 Haziran 2021 tarihinde http://eprints.ncrm.ac.uk/85/ adresinden erişildi.

Wiles, R., Prosser, J., Bagnoli, A., Clark, A., Davies, K., & Holland, S. (2008). Visual ethics: Ethical issues in visual research. Southampton, UK: National Centre for Research Methods. 3 Haziran 2021 tarihinde http://eprints.ncrm.ac.uk/421/1/MethodsReviewPaperNCRM-011.pdf adresinden erişildi.

Williamson, E., Goodenough, T., Kent, J., & Ashcroft, R. (2005). Conducting research with children: The limits of confi dentiality and child protection protocols. Children and Society, 19(5), 307-409. https://doi.org/10.1002/chi.852

Yayınlanmış

2022-10-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özok Bulut, N. (2022). Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla katılımcı araştırmalarda karşılaşılabilecek etik sorunlar. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), 527–555. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262404

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler