Anne-babalar okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinden ne bekliyor? Anne-baba ve yönetici beklentilerinin karşılaştırılması

Rahşan Polat Yaman, Mesut Saçkes

Öz


Bu çalışma, çocuğu okul öncesi eğitim hizmeti alan anne-babaların okul yönetiminden beklentileri ve yöneticilerin anne-baba beklentilerine yönelik algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini, Balıkesir merkez ilçe (Karesi ve Altı Eylül) sınırları içinde ikamet eden ve çocuğu resmi bağımsız anaokullarınca verilen okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalan 927 anne-baba oluşturmaktadır. Veri toplama aracı bu çalışma kapsamında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Aracın ilk kısmı katılımcılar hakkında demografik bilgiler toplam üzere tasarlanmıştır. İkinci kısımdaki ölçek anne-babaların okul yönetiminden beklentilerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş toplam 18 maddeden ve dört alt ölçekten (İletişim ve Erişilebilirlik, Sağlık ve Güvenlik, Fiziki Kaynaklar ve Eğitim) oluşmaktadır. Araştırmada anne-babalardan toplanan veriler kullanılarak geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Anne-babaların ve yöneticilerin Anaokulu Yönetiminden Beklentiler Ölçeğinin dört alt ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı MANOVA testi ile incelenmiştir. Sonuçlar anne ve babalar arasında anaokulu yönetiminden beklentileri açısından anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Annelerin İletişim ve Erişilebilirlik ile Sağlık ve Güvenlik alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları babaların puan ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuçlar yöneticiler arasında anne-babaların beklentilerine ilişkin algıları açısından anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte anne-baba ve yönetici beklentileri karşılaştırıldığında yöneticilerin Fiziksek Kaynaklar alt ölçeğinden daha yüksek puan alma eğiliminde olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Okul öncesi eğitim, yönetici beklentileri, anne-baba beklentileri

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171123

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601