Akademisyen olmak: Genç akademisyenlere öneriler

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182276

Yazarlar

  • Meziyet Arı

Anahtar Kelimeler:

Akademisyen olmak, tavsiyeler

Özet

Yüksek Öğrenim kurumlarında bilimsel araştırmalar ile alana katkıda bulunan kişilere akademisyen denir. Akademisyenliğe giden ilk yol ilgi duyulan alanda yüksek lisansa başlamaktır. Daha sonra yine ilgi duyulan alanda ve iyi olduğu düşünülen bir üniversitede doktora programına kayıt yaptırılır. Danışman ile akademisyen adayı arasında uyum sağlanmalıdır. Problemler oluştuğunda,   yeni çözüm yolları bulunmalıdır   Doktora eğitiminden sonra akademisyen olma ya hak kazanılır. Akademisyen, alandaki bilgisini arttırmak için, yurtdışındaki literatür hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu yüzden yabancı dil hâkimiyeti çok önemlidir. İyi bir akademisyen öğrencileriyle ve iş arkadaşlarıyla iyi sosyal ilişkiler geliştirir. Ülke içinde ve dışında yapılan kongrelere katılır ve alanda sosyal çevresini genişletir Ayrıca yayın sayısını artırmaktan çok kaliteli yayın çıkarmak ve alana katkıda bulunmak önemlidir.

Yayınlanmış

2018-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Arı, M. (2018). Akademisyen olmak: Genç akademisyenlere öneriler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 450–455. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182276