2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182159

Yazarlar

  • Neriman Aral Ankara Üniversitesi
  • Gül Kadan Çankırı Karatekin Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi dönem, Okul öncesi eğitim programı, Değerler

Özet

Çocuğa erken yıllardan itibaren kazandırılan değerler ilerleyen yıllarda toplumsal norm ve kuralların belirlenmesi açısından önemli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle, araştırmada 2013 yılında güncellenen ve uygulanmaya başlanan Okul Öncesi Eğitim Programı 2013’de yer alan kazanım ve göstergelerin gelişim alanlarına göre değerler eğitimi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Değerler kuramı doğrultusunda ele alınan değerler kategori ve alt kategorilere ayrılmış ve uzmanların görüşleri doğrultusunda değerler kategorisine son şekli verilmiştir. Belirlenen değerler çocuklara yönelik kazanım ve göstergelerde bulunma durumuna göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim programında sorumluluk değerine çok fazla yer verildiği, bunu sırasıyla saygı, dayanışma, güven, sevgi, hoşgörü, özgürlük, eşitlik, dostluk ve adalet değerlerinin izlediği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak, çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması, tüm değerlerin eşit olarak programla bütünleştirilmesi ve değerler konusunda okul-aile işbirliğinin sağlanması önerilebilir.

Yazar Biyografisi

Gül Kadan, Çankırı Karatekin Üniversitesi

2013 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümüne öğretim görevlisi olarak başladı. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde doktora eğitimine başladı. Halen doktora eğitimine devam etmekte ve öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yayınlanmış

2018-04-01

Nasıl Atıf Yapılır

Aral, N., & Kadan, G. (2018). 2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 113–131. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182159

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri