Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182256

Yazarlar

  • Nurdan Cankuvvet Aykut Anadolu Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi.Odyoloji Bölümü
  • Merve Çinar Anadolu Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi.Odyoloji Bölümü

Anahtar Kelimeler:

İşitme kaybı, işitme cihazı, ebeveynler, erken çocukluk

Özet

Öz: İşitme kaybına işitme cihazlarıyla müdahaledeki amaç, mümkün olan en erken dönemde ses ve konuşma uyaranına erişimi sağlamaktır. Ancak çocuklarda cihazlandırma, işitme kaybına müdahale için bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. İşitme kaybının müdahalesinde kullanılan yardımcı teknolojiler diğer engel türlerinden işitme kaybını ayırmakta, ebeveynlerin müdahale hakkında detaylı bilgilendirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bilgilendirme işitme kaybının doğasını, işitme cihazlarının özelliklerini, kullanım süresini, idamesini ve bakımını kapsamalıdır. İşitme kaybı ve müdahalesine ilişkin yeterli bilgi sağlanmadığında, işitme cihazlarını düzenli kullanılmamakta veya teknik sorunların çözülmesi gecikmektedir. Doğru bir bilgilendirme ebeveynlerin tüm bu zorlukların üstesinden gelmesini sağlayarak, müdahalenin verimliliğini artıracaktır. Bu bağlamda mevcut derlemede çocuklarda işitme cihazı uygulamalarında ebeveynlerin rolleri ve bu rollerin müdahale sürecine getirdiği açılımlar betimlenmiştir. Erken çocukluk döneminde işitme cihazı uygulamalarını ve ebeveynlerin rollerini betimlemeyi amaçlayan derlemede, işitme kaybının müdahale sürecinde ebeveynlerin yaşadıkları sorunlara kavramsal olarak değinilmiş, ebeveynlerin yaşadığı bu sorunları en aza indirebilmek adına yapılacak doğru bir bilgilendirme sürecine yönelik farklı önerilere yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılanan derleme türü bu çalışmada yazarların erken çocukluk dönemi işitme cihazı uygulamalarına ilişkin klinik deneyimi temelinde alanyazın bilgilerinin sentezi, yorumu ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

Yazar Biyografileri

Nurdan Cankuvvet Aykut, Anadolu Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi.Odyoloji Bölümü

Odyoloji Bölümü. Öğretim Üyesi. Bölüm Başkanı

Merve Çinar, Anadolu Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi.Odyoloji Bölümü

Odyoloji Bölümü. Araştırma görevlisi

Yayınlanmış

2018-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Cankuvvet Aykut, N., & Çinar, M. (2018). Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 414–427. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182256