Çocuk edebiyatının geldiği son nokta: Okul öncesi dönem resimli e-kitaplara gelişimsel bir bakış

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931122

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Çocuk edebiyatı, E-kitaplar, Okul öncesi dönem

Özet

Okul öncesi dönem yaşamın ileriki dönemlerine etki eden hassas bir süreçtir. Bu süreçte çocuğun birincil çevresi olan ebeveyn etkileşimlerinin yanında çocuğa sunulacak materyaller, oyuncaklar ve kitaplar gibi uyaran bakımında zengin bir çevre çocuğun gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Özellikle okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk için uyaran bakımından zengin çevrenin temel unsurları arasında yer almaktadır. Çocuklar için hazırlanan kitaplar, çocuğun okurken zevk almasına, eğlenirken öğrenmesine, hayal dünyasının gelişmesine, dil becerilerine katkı sağlamalı ve kitabın hayatındaki yerini kavramasına yardımcı olmalıdır. Son dönemlerde teknolojik gelişmeler, çocuk edebiyatında da etkisini göstermiş ve resimli e-kitaplar ortaya çıkmıştır. Ancak resimli e-kitapların, çocuğun gelişimi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı konusu halen açıklığa kavuşmuş bir konu değildir.  Bu nedenle, resimli e-kitaplara ilişkin gelişimsel bir bakış açısına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, bu derleme çalışmasında resimli e-kitaplar çocuk edebiyatının geldiği son nokta olarak ele alınmış ve gelişimsel bir bakış açısı ile söz konusu olumlu ve olumsuz özellikleri tartışılmıştır.

Yazar Biyografileri

Şuheda Bozkurt Yükçü, Hacettepe Ünversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Hacettepe Ünversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Araştırma Görevlisi

Aslı İzoğlu Tok, Hacettepe Ünversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Hacettepe Ünversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Araştırma Görevlisi

Saniye Bencik Kangal, Hacettepe Ünversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

Hacettepe Ünversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Doçent Doktor

Yayınlanmış

2019-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

Bozkurt Yükçü, Şuheda, İzoğlu Tok, A., & Bencik Kangal, S. (2019). Çocuk edebiyatının geldiği son nokta: Okul öncesi dönem resimli e-kitaplara gelişimsel bir bakış. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(1), 139–164. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931122

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler