Bebeklik ve çocukluk dönemine odaklanan araştırmacılar için yol haritası: Bilimsel çalışmalar için etik ve pratik öneriler

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041172

Yazarlar

  • Gaye Soley Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
  • Deniz Tahiroğlu Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Gelişim Çalışmaları, Bebeklik, Çocukluk, Araştırma Yöntemleri, Etik

Özet

Günümüzde oldukça ilgi çekici bir bilim alanı haline gelen gelişim psikolojisi alanında yapılan çalışmalar, hem kapsadıkları popülasyonların hassasiyetle ele alınmasının gerekliliği, hem de bu alandaki araştırmaların doğası ve işleyişi sebebiyle etik açıdan dikkat edilmesi gereken hususlar ve çeşitli zorluklar içermektedir. Bu alanda çalışan araştırmacılar ve öğrenciler için bir yol haritası oluşturması amacı ile kaleme alınan bu incelemede etik, bilimsel, ve pratik açılardan dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda, laboratuvar ve okul ortamlarında gelişimsel çalışma yürütme, öğrencileri çalışmalara asistan olarak dahil etme, katılımcı bulma, ve bilimsel bulguların halka ulaştırılması gibi konularda, hem katılımcıların esenliği hem de alandaki çalışmaların verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından olumlu olacağı düşünülen önerilere yer verilmiştir.

Referanslar

Birnbaum, M. H. (2004). Human research and data collection via the internet. Annual Review of Psycholology 55, 803-832.

Brand, R. J., Gans, R. T. H., Himes, M. M. & Libster, N. R. (2019). Playdates: A Win-Win-Win Strategy for Recruitment of Infant Participants. Infancy, 24, 110-115.

Callanan, M. (2012). Conducting cognitive developmental research in museums: Theoretical issues and practical considerations. Journal of Cognition and Development, 13, 137-151.

Cheung, C. H. M., Bedford, R., Saez de Urabain, I. R., A. Karmiloff-Smith, & Smith, T. J. (2017). Daily touchscreen use in infants and toddlers is associated with reduced sleep and delayed sleep onset. Scientific Reports, 7:46104.

Corsaro, W. A. (1997) The sociology of childhood. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Çakmak, Z. (2018). Çocukların katılımıyla yürütülen araştırmalarda etik. Türk Psikoloji Yazıları, 21, 30-37.

Fantz, R. L. (1963). Pattern vision in newborn infants. Science, 296-297.

Frank, M. C., Bergelson, E., Bergmann, C., Cristia, A., Floccia, C., Gervain, J., . . . Yurovsky, D. (2017). A collaborative approach to infant research: Promoting reproducibility, best practices, and theory-building. Infancy, 22(4), 421-435.

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33, 61-83.

Kumru, A. (2001). Çocuklarla çalışan psikologlar için etik standartlar. Türk Psikoloji Dergisi, 16(48), 87-91.

National Institutes of Health. (1979). The Belmont report. 30 Nisan 2019 tarihinde https://www.hhs.gov/ohrp/sites/default/ files/the-belmont-report-508c_FINAL.pdf adresinden erişildi.

Nielsen, M., & Haun, D. (2016). Why developmental psychology is incomplete without comparative and crosscultural perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371, 1-7.

Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), 943.

Pinker, S. (2015). The sense of style: The thinking person’s guide to writing in the 21st century. New York, NY: Penguin Books.

Sayıl, M. & Yılmaz, A. (2001). Gelişim psikolojisi araştırmalarında etik standartlar ve tartışılan sorunlar. Türk Psikoloji Dergisi, 16(47), 71-78.

Scott, K., & Schulz, L. (2017). Lookit (Part 1): A new online platform for developmental research. Open Mind: Discoveries in Cognitive Science, 1(1), 4-14.

Semmelmann, K., Hönekopp, A., & Weigelt, S. (2017) Looking Tasks Online: Utilizing Webcams to Collect Video Data from Home. Frontiers in Psycholology, 8, 1582.

Shtulman, A. (2018). Communicating developmental science to nonscientists, or how to write something even your family will want to read. Journal of Cognition and Development, 19, 477-485.

Thompson, D., Hogan, J. D., & Clark, P. M. (2012). Developmental psychology in historical perspective. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Watts, T. W., Duncan, G. J., & Quan, H. (2018). Revisiting the Marshmallow Test: A conceptual replication investigating links between early delay of gratification and later outcomes. Psychological Science, 29, 1159-1177.

Yayınlanmış

2020-04-01

Nasıl Atıf Yapılır

Soley, G., & Tahiroğlu, D. (2020). Bebeklik ve çocukluk dönemine odaklanan araştırmacılar için yol haritası: Bilimsel çalışmalar için etik ve pratik öneriler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(1), 260–280. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041172

Sayı

Bölüm

Derleme Makaleler