ÖZEL SAYIYA DAVET

2021-09-30

Değerli Araştırmacılar,

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğinin bilimsel hakemli resmi bir yayın organıdır. ULAKBİM tarafından taranan Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili ve disiplinler arası bir perspektife sahip nicel, nitel ve karma yöntem araştırmalarına yer vermektedir. Bununla birlikte çocuk çalışmalarına yönelik meta-sentez, kuramsal ve analitik çalışmalara da yer verilmektedir.

Bu yıl 54. yılını kutlayan Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği- OMEP Türkiye Milli komitesinin düzenlediği “2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları- Çocuğa Bakış ve Güncel Eğilimler" etkinliğimizin sonucunda bir rapor hazırlanmıştır. Bu sonuç raporunda, alanyazın ile tutarlı olarak, çocuğun ve çevresinin üstün yararını desteklemeye yönelik çalışmalara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Bu gereksinimden yola çıkılarak 2022 yılı içerisinde ana teması “Erken Çocukluk Alanında Güncel Konular ve Çocuğa Bakış" olan özel bir sayı çıkarılmasına karar verilmiştir.

Siz değerli bilim insanlarının ve kıymetli öğretmenlerimizin özgün çalışmalarını dergimizin 2022 yılı içerisinde çıkacak olan özel sayıda yayınlamaya davet ediyoruz. Özel Sayı Editör Kurulu olan Prof. Dr. Gelengül Haktanır, Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ve Doç. Dr. Sinan Koçyiğit ile yürütülecek hakem değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan çalışmalar dergimizin özel sayısında yayınlanacaktır.

 *Gönderilen makalelerde özetin altında mutlaka özel sayıda yayınlanması ile ilgili açıklamanın eklenmesi gerekmektedir. 

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Editör Kurulu