Yazar Detayları

Toran, Mehmet, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 2 (2017) - Araştırma Makaleleri
    Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması
    Öz  PDF