Yazar Detayları

Demir, Ergül, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 2 (2019) - Araştırma Makaleleri
    Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarını tercih nedenleri ile sosyoekonomik düzeyleri arasındaki ilişki
    Öz  PDF