Yazar Detayları

Suner, Aslı, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 4, Sayı 1 (2020) - Araştırma Makaleleri
    İşitme kayıplı ve normal işiten okul öncesi dönem çocukların erken matematiksel akıl yürütme becerilerinin karşılaştırılması
    Öz  PDF