Yazar Detayları

Yalçın, Seher, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Türkiye

  • Cilt 4, Sayı 1 (2020) - Araştırma Makaleleri
    Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Sosyal İletişim Kontrol Listesi-Revizenin Türkçeye uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışması
    Öz  PDF