2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi

Neriman Aral, Gül Kadan

Öz


Çocuğa erken yıllardan itibaren kazandırılan değerler ilerleyen yıllarda toplumsal norm ve kuralların belirlenmesi açısından önemli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle, araştırmada 2013 yılında güncellenen ve uygulanmaya başlanan Okul Öncesi Eğitim Programı 2013’de yer alan kazanım ve göstergelerin gelişim alanlarına göre değerler eğitimi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Değerler kuramı doğrultusunda ele alınan değerler kategori ve alt kategorilere ayrılmış ve uzmanların görüşleri doğrultusunda değerler kategorisine son şekli verilmiştir. Belirlenen değerler çocuklara yönelik kazanım ve göstergelerde bulunma durumuna göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim programında sorumluluk değerine çok fazla yer verildiği, bunu sırasıyla saygı, dayanışma, güven, sevgi, hoşgörü, özgürlük, eşitlik, dostluk ve adalet değerlerinin izlediği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak, çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması, tüm değerlerin eşit olarak programla bütünleştirilmesi ve değerler konusunda okul-aile işbirliğinin sağlanması önerilebilir.


Anahtar Kelimeler


Okul öncesi dönem, Okul öncesi eğitim programı, Değerler

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182159

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601