Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri

Pınar Bağçeli Kahraman

Öz


Bu araştırmada anaokullarında görev yapan öğretmenlerin ve bu kurumlarda öğrenim görmekte olan çocukların annelerinin, çocuklarının okula uyum süreçleri ile ilgili görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Bursa ilinde dört resmi anaokulundan görev yapmakta olan 39 öğretmen ve bu anaokullarında öğrenim görmekte olan 142 çocuğun annesinden oluşturmaktadır. Çocukların öğretmenlerinin ve annelerinin okula uyum sürecine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak iki anket formu hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda annelerin çocuklarını okula anne-baba beraber bıraktıkları, çocuklarını özellikle ilk hafta bekledikleri belirlenmiştir. Öğretmenler üç yaş grubu çocukların, alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların ve ilk çocukların daha fazla uyum sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler okula uyum sürecinde en çok tercih ettikleri etkinliklerin öncelikle oyun etkinlikleri olduğunu da ifade etmişlerdir.


Anahtar Kelimeler


Okul öncesi, okula uyum, öğretmen, anne

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182144

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601