Annelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşleri

Şenay Özen Altınkaynak

Öz


Bu araştırmanın amacı, annelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel desende yürütülen araştırma sürecinde uygulanan Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programının öncesinde ve sonrasında aileler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Kars ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ilkokulun anasınıfında eğitimin gören 25 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada ailelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşlerini ve uygulamalarını belirlemek için içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, uygulanan programının öncesinde ve sonrasında ailelerle yapılan görüşmelerin farklılaştığını, ikinci görüşmelerde ailelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin ve uygulamalarının olumlu yönde değiştiğini göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Aile Temelli Okuma Yazmaya Hazırlık Programı; Okuma yazmaya hazırlık; Okul öncesi eğitim

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931131

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.




Telif Hakkı (c) 2019 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601