Akademisyen olmak

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182278

Yazarlar

  • Tanju Gürkan

Anahtar Kelimeler:

Akademisyen, akademisyenlik, akademisyen özellikleri

Özet

Akademisyen ya da akademisyenlik kavramlarının kökünü oluşturan akademi kavramı Platon’un Atina’da öğrencilerine ders verdiği ‘Akademia’ zeytinliğinden gelmektedir. Zaman içinde bu isim belli bir kariyer ve bu kariyere sahip insanlar için kullanılmaya başlanmıştır. Akademisyenlik birbirini gerektiren ve besleyen birden fazla eylemi içermektedir. Bugünün dünyasında bir insanın kendisini mutlu kılacak ve coşku ile bağlanacağı bir işi seçmesi çok önemlidir. Bu makalede akademisyen olmayı düşünen lisans öğrencisi gençler ve akademik çalışmayı seçmiş genç akademisyenler için önemli noktalar vurgulanmakta ve bu iki grup için ayrı ayrı bir yol haritası önerilmektedir.

Yayınlanmış

2018-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Gürkan, T. (2018). Akademisyen olmak. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 440–446. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182278