Akademisyen olmak

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182275

Yazarlar

  • Ayla Oktay

Anahtar Kelimeler:

Akademisyen olmak, tavsiyeler

Özet

Akademisyen olmayı sadece bir meslek olarak göremeyiz. Akademisyen olmayı hayat tarzına dönüştürmüş insanlar başarılı olabilir. Akademisyen olmak, başlıca iki konuda incelenebilir. Akademisyen olacak hocaları yetiştirmek açısından ve akademisyen olmayı seçen genç elemanlar açısından olarak ele alınabilir. Akademisyen olacak hocaları yetiştiren akademisyenler öncelikle objektif bir alım yapmalıdır. Daha sonra, hoca asistanının mesleki gelişimi desteklemeli ve alanda etkin bir konuma getirmelidir. Akademisyen olmayı seçen genç elemanlar ise, alanda deneyimli bir hoca ile çalışarak kendilerini geliştirmelidir. Bunun yanında bilgi birikimlerini artırmalı ve genel kültürlerini geliştirmedirler. Ders verme, araştırma ve yayın konularında kendilerini olabildiğince geliştirmelidirler. Puan kaygısıyla değil; alana katkı yapma kaygısıyla yapmalıdırlar.

Yayınlanmış

2018-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Oktay, A. (2018). Akademisyen olmak. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 447–449. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182275