Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182144

Yazarlar

  • Pınar Bağçeli Kahraman Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak.

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi, okula uyum, öğretmen, anne

Özet

Bu araştırmada anaokullarında görev yapan öğretmenlerin ve bu kurumlarda öğrenim görmekte olan çocukların annelerinin, çocuklarının okula uyum süreçleri ile ilgili görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Bursa ilinde dört resmi anaokulundan görev yapmakta olan 39 öğretmen ve bu anaokullarında öğrenim görmekte olan 142 çocuğun annesinden oluşturmaktadır. Çocukların öğretmenlerinin ve annelerinin okula uyum sürecine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak iki anket formu hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda annelerin çocuklarını okula anne-baba beraber bıraktıkları, çocuklarını özellikle ilk hafta bekledikleri belirlenmiştir. Öğretmenler üç yaş grubu çocukların, alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların ve ilk çocukların daha fazla uyum sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler okula uyum sürecinde en çok tercih ettikleri etkinliklerin öncelikle oyun etkinlikleri olduğunu da ifade etmişlerdir.

Yayınlanmış

2018-04-01

Nasıl Atıf Yapılır

Bağçeli Kahraman, P. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 3–20. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182144

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri