Yazar Detayları

Dere Çiftçi, Hale, İstinye Üniversitesi, SBF, Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 3 (2018) - Araştırma Makaleleri
    Ankara il merkezinde 2-10 yaş arasında görme yetersizliğine sahip olan çocukların demografik, tanılanma, eğitimsel ve aile destek özelliklerinin incelenmesi
    Öz  PDF