Yazar Detayları

Tuğrul, Belma, İstanbul Aydın Üniversitesi

  • Cilt 4, Sayı 1 (2020) - Araştırma Makaleleri
    Oyun algısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
    Öz  PDF