Gürel Selimoğlu, Ömür, ve Selda Özdemir. “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen çocukların Sosyal etkileşim Becerileri üzerindeki etkililiği”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2, no. 3 (Ekim 1, 2018): 514–555. Erişim Temmuz 24, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/99.