Demir, Elif, ve Hale Dere Çiftçi. “5-6 Yaş çocuklarına Sayı kavramını kazandırmada Drama çalışmalarının Etkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2, no. 2 (Mayıs 1, 2018): 309–333. Erişim Mart 1, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/63.