Yuvacı, Züleyha, ve Hacer Elif Dağlıoğlu. “Okul öncesi eğitim Alan çocukların Ve Bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2, no. 2 (Mayıs 1, 2018): 234–256. Erişim Haziran 25, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/62.