Ramazan, Oya, Hande Arslan Çiftçi, ve Merve Tezel. “Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme Merkezlerinin Durumunun Belirlenmesi Ve öğretmenlerin öğrenme Merkezleri hakkındaki görüşlerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2, no. 2 (Mayıs 1, 2018): 213–233. Erişim Şubat 9, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/58.