Aşkar, Neşe. “Erken çocukluk eğitimi ortamlarında açık uçlu Materyallerin kullanımı”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 8, no. 1 (Temmuz 4, 2024): 130–150. Erişim Temmuz 24, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/552.