Derdiyok, Zeynep Sena, ve Özlem Gözün Kahraman. “Okul öncesi dönem çocuklarının Kaygı durumlarının Ebeveyn Duygu sosyalleştirme davranışları açısından Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 8, no. 1 (Temmuz 4, 2024): 100–129. Erişim Temmuz 24, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/536.