Tunçeli, Hilal İlknur, ve Rengin Zembat. “48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2, no. 1 (Nisan 1, 2018): 86–112. Erişim Mayıs 20, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/53.