Çandır, Tuğba, ve Sevil Filiz. “Türkiye’de Okul öncesi dönemde Duygu düzenlemeye yönelik yapılan lisansüstü Tezlerin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 7, no. 1 (Nisan 30, 2023): 25–45. Erişim Mayıs 30, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/461.