Akman, Berrin, Esra Akgül, ve Fulya Ezmeci. “Mental Images of 48–72-Month-Old Children about the Concept of Mathematics: 48-72 aylık çocukların Matematik kavramına ilişkin Sahip Oldukları Zihinsel Imgeleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6, no. 2 (Ekim 30, 2022): 387–401. Erişim Ekim 3, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/455.