Bağçeli Kahraman, Pınar. “Okul öncesi dönem çocuklarının Okula Uyum sürecine ilişkin Anaokulu öğretmenlerinin Ve Annelerinin görüşleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2, no. 1 (Nisan 1, 2018): 3–20. Erişim Eylül 25, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/44.