Canbaz, Ayşegül, İdris Kara, ve ATA PESEN. “Okul öncesi eğitimde Montessori yaklaşımına ilişkin lisansüstü Tezlerin Incelenmesi: Tematik içerik Analiz çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6, no. 2 (Ekim 30, 2022): 424–454. Erişim Mart 2, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/434.