Polat, Berrak Deniz, Özlem Alkan Ersoy, ve Mehmet Toran. “Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik Ve geçerlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1, no. 2 (Eylül 30, 2017): 186–215. Erişim Mayıs 20, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/41.