Özok Bulut, Nefise. “Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla katılımcı araştırmalarda karşılaşılabilecek Etik Sorunlar”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6, no. 2 (Ekim 30, 2022): 527–555. Erişim Kasım 30, 2022. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/404.