Akbayrak, Nesrin, ve Nalan Kuru Turaşlı. “Oyun Temelli çevre Etkinliklerinin Okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına Etkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1, no. 2 (Eylül 30, 2017): 239–258. Erişim Mayıs 18, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/40.