Akatlı, Rana, ve Güzin Yasemin Tunçay. “Ebeveynlerin bağlanma biçimlerinin çocuk yetiştirme Tutumları üzerindeki yordayıcı Rolü”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6, no. 1 (Mayıs 7, 2022): 175–203. Erişim Nisan 24, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/360.