Doğan, Handan, ve Diğdem Enerem. “60-72 Ay Arası çocuklarda Erken okuryazarlık Becerileri Ile bilişsel değerlendirme Sistemi arasındaki ilişkinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6, no. 2 (Ekim 30, 2022): 337–363. Erişim Eylül 25, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/350.