Gezgin Vural, Derya, ve Didem Kılıç Mocan. “Fen Etkinliklerinin Okul öncesi dönem çocuklarında çevre Bilinci kazandırılmasına Etkisi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6, no. 2 (Ekim 30, 2022): 402–423. Erişim Haziran 25, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/331.