Rakap, Salih, Sinan Kalkan, ve Şerife Balıkcı. “Erken müdahale Ve Erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4, no. 3 (Kasım 26, 2020): 665–681. Erişim Mart 2, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/14.