Arslan Çiftçi, Hande, Gülden Uyanık, ve İbrahim Hakkı Acar. “Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4, no. 3 (Kasım 26, 2020): 762–787. Erişim Temmuz 24, 2024. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/19.