Yazıcı, Elçin, Adalet Kandır, ve Hasan Kağan Keskin. “Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eğitimi Programı’nın etkililiğinin Boylamsal Olarak Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4, no. 2 (Kasım 1, 2020): 30–48. Erişim Ekim 5, 2022. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/259.