Taşkın Gökçe, Tülay Gül, ve Adalet Kandır. “Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4, no. 2 (Kasım 1, 2020): 49–65. Erişim Ekim 5, 2022. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/252.